උණුසුම් පුවත්
Search
dehiwala zoo

සත්වෝද්‍යාන වලටත් ආහාර හිඟ වෙයි

341

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය ඇතුළු අනෙකුත් සත්වෝද්‍යාන වල සිටින සතුන්ට දිනපතා ආහාර සැපයීමට වත් මුදල් නැතැයි සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්මේන්තුවේ නිලධාරීන් කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර හට දැනුම් දී තිබෙනවා.

වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ දී අද (31) පැවැති සාකච්ඡාවක දී සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්මේන්තුවේ නිලධාරීන් මෙි බව පවසා ඇත.

විදේශ සංචාරකයින් පැමිණිම අඩු වීම, ඉන්ධන හිඟය නිසා දේශීය සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම අඩුවීම මෙන්ම ආහාර ද්‍රව්‍ය වල මිල ඉහළ යාම වැනි කරුණු නිසා සත්වෝද්‍යාන වල සිටින සතුන් දැඩි ආහාර හිඟයකට මුහුණ පා ඇති බව නිලධාරීන් දැනුම් දී ඇත.

රජය අයවැය ලේඛනය මඟින් වෙන් කරන ලද මුදල් ද මෙි වන විට අවසන් ඇති බව නිලධාරීන් පවසා ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *