උණුසුම් පුවත්
Search
wood dust

ලී කුඩු පිළිකාකාරක ලැයිස්තුවට

63

විදුලිය සහ ගෑස් අර්බූදයට විකල්ප විසඳුම් සොයන යුගයක අපි ලී කුඩු යොදා ගෙන ඉවුම් පිහුම් කටයුතු කිරීමටත් යොමු වුණා. නමුත් සෑම දෙයකම යහපත් වගේම අයහපත් ප්‍රතිඵල තිබෙනවා.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පාරිසරික සෞඛ්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පර්යේෂකයන් විසින් හඳුනාගෙන තිබෙන පිළිකා කාරක 228 ක් ඇතුළත් ලැයිස්තුවට ලී කුඩුද ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන අන්දමට ලී මෝල් සහ ලී ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නිපදවන පුද්ගලයන්ටත් මේ අවදානම ඇති බව පෙන්වා දෙනවා. ස්වභාවික හිරු එළියෙන් ලැබෙන පාරජම්බුල කිරණ වගේම මෙම කිරණ විහිදුවන බුබුළු සහ “බෙරිලියම්“ සංයෝගත් පිළිකා කාරක ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

ලෝකය පුරා ලක්ෂ අටක පමණ පිරිසක් “බෙරිලියම් ” ආශ්‍රිත කර්මාන්තශාලාවන්හි සේවයේ නිරතව සිටිනවා.

ඒ අතරට මෙම ඛණිජ කණින්නන් වගේම ඒවා ආශ්‍රිත කර්මාන්තයන්හි නිරත පිරිසත් ඇතුළත්. බෙරිලියම් දූවිලි ආඝ්‍රාණය නිසා සමට ඇති වෙන බලපෑම ගැනත් උක්ත සංවිධානය විසින් කරුණු පෙන්වා දී තිබෙනවා. පාරජම්බුල කිරණ විහිදුවන බුබුලු සහිත ලාම්පු පිළිකා අවදානම වැඩි කළත් ඹඩ්ල ඹඩඉ සහ ඹඩජ යන ලාම්පු වලින් පාරජම්බුල කිරණ විහිදුනත් ඒවා පිළිකාකාරක ද යන්න තහවුරු කිරීමට තව දුරටත් පරීක්ෂණ අවශ්‍ය බැව් පාරිසරික සෞඛ්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සඳහන් කරනවා.

පුන්‍යා චාන්දනි ද සිල්වා

Source – Divaina