උණුසුම් පුවත්
Search
vehicles

මෙරට වාහන මිල සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙයි

792

වෙළඳපොලේ රුපියල් ලක්ෂ 30කට පමණ අලෙවි වූ ඉන්දියන් ඇල්ටෝ මොටර් රථයක මිල මේ වනවිට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

එමෙන්ම, ජපන් ඇල්ටෝ මොටර් රථයක් මීට මාස 2කට පමණ ඉහතදී රුපියල් ලක්ෂ 55කට පමණ අලෙවි වූ අතර එය මේ වන විට අලෙවි වන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 46කටයි.

එමෙන්ම, රුපියල් රුපියල් ලක්ෂ 65කට පසුගිය කාලයේ අලෙවි වූ වැගන් ආර් මෝටර් රථය රුපියල් ලක්ෂ 57ක් දක්වා අඩු වී තිබෙනවා.

ඇක්වා මෝටර් රථයක් ද රුපියල් ලක්ෂ 80කට පසුගිය දිනවලදී අලෙවි වූ අතර දැන් එහි මිල වන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 73 ක්.