උණුසුම් පුවත්
Search
tsunami

හෙට දින සුනාමි සන්නිවේදන පද්ධති විශේෂ පරීක්ෂාවකට

97

මෙරට ජාතික මට්ටමේ පාර්ශවකාර ආයතන වල සහ වෙරළබඩ දිස්ත්‍රික්ක වල ස්ථාපිත සුනාමි පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ සන්නිවේදන පද්ධති වල කාර්යක්ෂමතාව පරීක්ෂා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙවර පරීක්ෂන ජූනි මස 08 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 සිට දහවල් 12.15 දක්වා කාලය තුළ සිදුකිරීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සැලසුම් කර ඇති බවයි නිවේදනය කරන්නේ.

මෙහිදී සුනාමි සන්නිවේදන පද්ධති වල ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂාව පමණක් සිදුකරන අතර, ජනතාව ඉවත් කිරීමක් සිදුනොවනු ඇති.

image 5Leave a Reply

Your email address will not be published.