උණුසුම් පුවත්
Search
LORRY

ලොරි රථයක් පෙරළී යාමෙන් දකුණු අධිවේගයේ රථවාහන තදබදයක්

436

ලොරියක් පෙරළී යාමෙන් ඇති වූ අනතුරකින් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දොඩංගොඩ ප්‍රදේශයේ දී රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය මාතර දෙසට ගැලනිගම සහ දොඩංගොඩ ප්‍රදේශයෙන් අවහිර වී ඇති බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවේ.

කොට්ටාවේ සිට මාතර දක්වා ගමන්ගන්නා සියලු වාහන ගැළණිගමින් පිටවිය යුතු වනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.