උණුසුම් පුවත්
Search
train 1 2

අද දුම්රිය 26ක් නෑ – මගීන්ගෙන් කොටුව පිරෙයි

233

දැනට රට තුළ පවතින උග්‍ර ඉන්ධන අර්බුධය හමුවේ අද (29) දින දුම්රිය සේවකයන් බොහෝ පිරිසක් සේවයට වාර්තා කර නොමැති බව සඳහන්.

එම නිසා නගරාන්තර දුම්රිය, දුර ගමන් සේවා සහ කාර්යාලිය දුම්රිය 26ක් පමණ මේ වන විට අවලංගු කිරීමට දුම්රිය පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇති බව ද වාර්තා වනවා.

මේ හේතුවෙන් අද විශාල දුම්රිය මගීන් පිරිසක් අපහසුතාවයට පත්ව තිබුණා.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *