උණුසුම් පුවත්
Search
world bank

ලංකාවට ඩොලර් මිලියන් 700ක් ලැබෙනවා කිව්ව කතාව බොරුවක්ලු

284

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක් ලබාදෙන බවට ලෝක බැංකුවේ කොළඹ සිටින කළමනාකරු චියෝ කන්දා ප්‍රකාශ කර ඇති බවට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සිදුකල ප්‍රකාශය සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් බව ලෝක බැංකුව පවසයි.

ප්‍රමාණවත් සර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක වන තුරු ශ්‍රී ලංකාවට නව මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම් නොකරන බවත් මේ වන විට පවතින තත්ත්ව‍ය යටතේ එවැනි නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් සැපයීම පිළිබඳව කිසිදු එකඟතාවක් නොමැති බව ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ ෆරීස් එච්. හදාද් – සාවෝ ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

ss 2 2Leave a Reply

Your email address will not be published.