උණුසුම් පුවත්
Search
gov dresscode

රාජ්‍ය පරිපාලන සංචිතය අහෝසි කිරීමට සැරසෙයි

77

විවිධ හේතු මත රාජ්‍ය පරිපාලන සේවා නිලධාරීන් මාරු කරන සයිබීරියාව හෙවත් රාජ්‍ය පරිපාලන සංචිතය අහෝසි කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත.

මෙම පරිපාලන සංචිතයේ විවිධ ශ්‍රේණි වල රාජ්‍ය නිලධාරීන් 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දෛනික කිසිදු රාජකාරියක් නොමැතිව සිටිති.

එම නිලධාරීන් විධිමත් රාජකාරි කටයුත්තක් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන වලට අනුයුක්ත කිරීමට නියමිතය.

විවිධ වැරදි සහ දූෂණ චෝදනා හේතුවෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන සංචිතයට අනුයුක්ත කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ද කඩිනමින් විනය පරීක්ෂණ පවත්වා සුදුසු රාජකාරියක් ලබා දීමට ද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන සංචිතය අහෝසි කිරීම සඳහා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරන බව කළ විමසුමකදී රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නෙ ප්‍රකාශ කළේය.

උදයජීව ඒකනායක

Source – Aruna