උණුසුම් පුවත්
Search

කන්න නැති රටේ අස්වුණු අගමැති නිල නිවස අලුත්වැඩියාවට කෝටි 1000ක් වෙන් කරයි

66

තම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වූ අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ රැදී සිටින හිටපු ජනාධිපති නිළ නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් කෝටි 100ක මුදලක් අනුමත කර ඇති බව පසුගිය දා අනාවරණය වුණා.

අගමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ කටයුතු කරන සමයේ ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් ඒ සඳහා මුදල් අනුමත කරගෙන ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍යය වැය ශීර්ෂය යටතේ මෙය ඉදි කිරීමට බවයි එහිදී කියවුණේ.

කොළඹ 07, විජේරාම මාවතේ පිහිටි හිටපු ජනාධිපති නිල නිවස අලුත් වැඩියා කිරීම සඳහා මෙසේ රුපියල් බිලියනයකට වැඩි මුදලක් වෙන් කර ඇති බව කියන මෙම නිවස අලුත්වැඩියාව සඳහා අගමැතිවරයා වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 141ක් වෙන් කර ඇතත් ඊටත් අමතරව නිල නිවාසය අලුත් වැඩියා කිරීම නැවත වරක් කෝටි 13ක් අමතරව වෙන් කරගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.