උණුසුම් පුවත්
Search
ciment

බදු වැඩි කිරීමෙන් සිමෙන්ති කොට්ටයක මිලත් 4000 ඉක්මවන ලකුණු

777

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඉදිරියේදී රුපියල් 4000 සීමාව ඉක්මවා යනු ඇති බව ශ‍්‍රී ලංකා ඉදිකිරීම් සංගමය සඳහන් කර සිටිනවා.

බදු ඉහළ යාමත් සමඟ මෙසේ සිමෙන්ති මිල ඉහල යනු ඇතැයි එම සංගමයේ සභාපති සුසන්ත ලියනාරච්චි පැවසුවා.

දැනටමත් සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 3000කට ආසන්න වී ඇති බවත් බදු ඉහළ යාමත් සමඟ දරාගත නොහැකි තත්ත්වයකින් සිමෙන්ති මිල වෙනස් විය හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *