උණුසුම් පුවත්
Search
kanchana 1 1

”මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරනවා, ඉන්ධන මිල අඩු කරන්න පුළුවන්” – කාංචන විජේසේකර

131

සෑම මසකම 01 වැනිදා සහ 15 වැනිදා ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව විදුලි බල හා බලශක්ති ඇමති කංචන විජේසේකර පවසනවා.

මේ වන විට ලෝක වෙළෙඳ පොළ තුළ ඉන්ධන මිල පහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන අතර ඒ අනුව ඉදිරියේදී ඉන්ධන මිල පහළ දැමීමට හැකි බව ද ඇමැතිවරයා සදහන් කරයි.

එය මීළග මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී සිදු කළ හැකි බව ද ඔහු පවසයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published.