උණුසුම් පුවත්
Search
ranil

රජයේ තට්ටු නිවාස වල ජීවත් වන අයට නිවාස අයිතිය ලබා දීමට ජනපති සැරසෙයි

85

තම රජය ජනතාවගේ අයිතිය තහවුරු කරනු ලබන බවත්, රජයේ තට්ටු නිවාසවල ජීවත් වන අයට නිවාස අයිතිය ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

අද (03) දින නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සභා වාරය ආරම්භයේ දී ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියා.

එසේම රජයේ බලපත්‍ර ඉඩම්ලාභීන්ට, සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දෙන බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී සඳහන් කර සිටියේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.