උණුසුම් පුවත්
Search
ranil 1 5

මහජන ආරක්‍ෂාව රකින්න ජනපති ත්‍රිවිධ හමුදාවට බලය පවරයි

151

මහජන ආරක්‍ෂාව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ත්‍රිවිද හමුදාවට බලය පවරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පෙරේදා (21) අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මහජන ආරක්‍ෂක පනතේ ඒ 40 අධිකාරියට අයත් 12 වැනි වගන්තියෙන් ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතල යටතේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව හා ගුවන් හමුදාවට බලය පවරමින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය මෙන්ම එම දිස්ත්‍රික්කයට යාබද දේශීය ජල තීරයත්, ගම්පහ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය හා ඒ දිස්ත්‍රික්කයට යාබද දේශීය ජල තීරයත් ඇතුළු තවත් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට අදාළව මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර සිටිනවා.

චමින්ද සිල්වා
Leave a Reply

Your email address will not be published.