උණුසුම් පුවත්
Search
karapitiya

කරාපිටිය රෝහලේ නම ”ගාල්ල ජාතික රෝහල” ලෙස වෙනස් වෙයි

82

කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල නැවත වර්ගීකරණය කර ”ගාල්ල ජාතික රෝහල” ලෙස නම් කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය පී.පී. මහීපාල පවසනවා.

ඔහු කියා සිටින්නේ කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල, ජාතික රෝහලක් ලෙස කාණ්ඩගත කිරීමට අවශ්‍ය සියලු නිර්ණායක සපුරා තිබීම සැලකිල්ලට ගනිමින් එය උසස් ශ්‍රේණිගත කළ බවයි.

ගාල්ල ජාතික රෝහල ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බව ද ලේකම්වරයා පැවසුවා.

ඒ අනුව මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි ජාතික රෝහල ද වනවා.

කොළඹ හා මහනුවර ජාතික රෝහල් ලෙස මින් ඉහත නම් කර තිබෙනවා.