උණුසුම් පුවත්
Search
parliment sl

මන්ත්‍රීවරුන්ට මිලියනයක ප්‍රතිලාභ හිමි වන රක්ෂණය ක්‍රියාත්මකයි

158

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සදහා වන සමූහ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ රුපියල් මිලියනයක ප්‍රතිලාභ හිමිවන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව වාර්තා වේ.

එම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය මෙම වසරේ අගෝස්තු 20 දිනෙන් ආරම්භ වන මුදල් වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

ඒ සඳහා මෙම වසරේ මැයි මාසයේ දී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී ඇති ඇති අතර, එහිදී 2022 වර්ෂයේ අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 60ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර දී තිබේ.

2022 වර්ෂයේ ලබා දී ඇති ප්‍රතිලාභ හා මිල ගණන් යටතේ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් එකඟතාව ලබා දී ඇතත් හේතු 2ක් මත රක්ෂණ ඔප්පුවෙහි සම්පූර්ණ වටිනාකමට රුපියල් 21,724ක මුදලක් අමතරව එකතු වී මෙම වසරේ අගෝස්තු 20 සිට 2024 වසරේ අගෝස්තු 19 තෙක් වන රක්ෂණ වර්ෂය සඳහා රුපියල් 60,021,724ක වාර්ෂික මුදලක් ලැබිය යුතුව ඇති බව වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වයස් සීමාවෙහි වෙනස්වීම මත අය කරනු ලබන වාරිකයේ වටිනාකම වෙනස්වීම, සමාජ ආරක්ෂණ බද්දෙහි සහ එකතු කළ අගය මත බද්දෙහි සිදුවූ සංශෝධන මත බදු මුදලෙහි වෙනස් වීම අනුව මෙම අමතර මුදල එකතු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

නවෝද්‍යා පවනි

Source – Gossip lanka news