උණුසුම් පුවත්
Search
die

පසුගිය වසරේ පිරිමි පුද්ගලයින්ගේ ජීවිත අහිමිවීම් වැඩිවෙයි

55

ඉකුත් වර්ෂයේ දී මෙරට (2021) පුද්ගලයන් 163,936 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 2020 වර්ෂයට සාපෙක්ෂව ඉකුත් වර්ෂයේ දී පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 31505කින් වැඩි වී ඇති බැව් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2021 වර්ෂයේ දී මෙරට මියගිය පුද්ගලයන්ගෙන් 90,836 දෙනෙකු පිරිමි පුද්ගලයන් වන අතර කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 73100කි.

2020 වර්ෂයේ දී පුද්ගලයන් 132431 දෙනෙකු මියගිය අතර ඉන් මියගිය පිරිමි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 72874කි. කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 59557කි.

2020 වර්ෂයේ දී සියයට 6.0ක් පැවති දළ මරණ අනුපාතය ද 2021 වර්ෂයේ දී සියයට 7.4කින් වැඩි වී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පෙන්වා දෙයි.

ඉකුත් වර්ෂයේ මෙරට පැවති කොවිඩ් වසංගතය නිසා මියගිය පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි.

ලලිත් චාමින්ද

Source – Divaina
Leave a Reply

Your email address will not be published.