උණුසුම් පුවත්
Search
black tea

තේ වලට කෘත්‍රීම රසකාරක දාපු අකුරැස්සේ තේ කම්හලක බලපත්‍රය අත්හිටුවයි

183

තේ වලට කෘත්‍රිම රසකාරක එකතු කිරීමේ සිද්ධියක් පදනම් කරගෙන අකුරැස්ස, කියාඩුව බලගල තේ කර්මාන්තශාලාවේ බලපත්‍රය මාස 04කට අත්හිට වූ බව ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය පවසයි.

තේ කොමසාරිස් කේ.ඒ.එම්. ජයවර්ධන , ඒ පිළිබඳව එම තේ කර්මාන්තශාලාවේ හිමිකරුට ලිඛිතව දන්වා ඇත. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ කළු තේ වලට මෝල්ටොඩෙක්ස්ට්‍රින් (Maltodextrin) මිශ්‍ර කිරීමෙන් තේ පනතේ විධිවිධාන සහ චක්‍රලේඛ උල්ලංඝනය කර ඇති බව තේ මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

1,200+ Sri Lanka Black Tea Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock | Sri lanka tea

ඒ අනුව, තේ පාලන පනතේ බලතල ප්‍රකාරව ඉකුත් ජනවාරි 31 වැනිදා සිට ලබන මැයි 30 වැනිදා දක්වා එම කර්මාන්තශාලාවේ ලියාපදිංචිය අත්හිටුවා ඇත.

ලෝක වෙළෙඳපොළේ කළු තේ වලට ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින හෙයින්, තේ වල කළු පැහැය වැඩි කිරීම හා බර වැඩි කරගැනීම සඳහා කෘත්‍රිම රසකාරක මේ ආකාරයට යොදන බවත්, එවැනි ක්‍රියා හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය පළුදු වී, ”සිලෝන් ටී” නාමය විනාශ වන බවත් කියති.

Future of Ceylon Tea

එම තේ කර්මාන්ත ශාලාව සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණය පිළිබඳව තේ කොමසාරිස්වරයා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ද, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට සහ කොළඹ තේ තැරැව්කරුවන්ගේ සංගමයට ද දැනුම් දී ඇත.

ක්‍රිෂාන් ජීවක ජයරුක්