උණුසුම් පුවත්
Search
ship

ඉන්දියාවෙන් එන අවසන් තෙල් නැවත් එයි

106

ඉන්දීය ණය පහසුකම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන අවසන් තෙල් නැව අද (16) දින කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙනවා.

‌මෙම නෞකාවෙන් ඩීසල් ‌මෙට්‍රික් ටොන් 40000ක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනවිත් තිබෙන බවට වාර්තා වී තිබේ.

ඉන්ධන ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ඉන්දියාව සමග තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක ණය ගනුදෙනුවක් අත්සන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වුවත් තවමත් ‌ඒ් පිළිබඳව නිශ්චිත දිනවකවානු නොමැත.

මෙම ණය පහසුකම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට තෙල් ලැබෙන තෙක් ශ්‍රි ලංකාවට අවශ්‍ය තෙල් ලබාගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි තත්ත්වයක් නොමැති බවට වාර්තා වී ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published.