උණුසුම් පුවත්
Search
sealed

මීගමුව ඇවෙන්රා හෝටලයේ මුළුතැන්ගෙයට සීල් තියයි

408

මෙරට ප්‍රකට මීගමුවේ ඇවෙන්රා ගාර්ඩ්න් (Avenra Garden) හෝටලයේ මුළුතැන්ගෙය ඉතා අපිරිසිදුව පවත්වාගෙන යාම හේතුවෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් එයට සීල් තබා තිබෙන බවට වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් එම හෝටලයට නඩු 03ක් පවරා ඇති බවත්, ඒවා ලබන ජනවාරි 02 වැනිදා කැඳවීමට නියමිත බවත් සඳහන්.

No photo description available.

මීගමුවේ ඇවෙන්රා ගාර්ඩ්න් හෝටලයේ අහාර පිලියෙල කිරිම සඳහා භාවිත කළ කුස්සිය ඉතාමත් අපිරිසිදු තත්වයක තිබී ඇති අතර, කිසිදු ප්‍රමිතියකින් තොරව එහි අධි ශිතකරණ වල සහ ශිතකරණ වල පිසිමට ගන්නා මස්, මාලු ගබඩා කර තබා තිබෙනවා.

මීට අමතරව පිසින ලද ආහාර ද ශිතකරණ වල ගබඩා කර තිබී ඇති අතර එහි තිබු පානිය ජල බෝතල් පවා කල්ඉකුත් වූ ඒවා බව ද වාර්තා වනවා.

No photo description available.