උණුසුම් පුවත්
Search
kanchana

වාහනයේ අංක තහඩුවේ අවසන් අංකයට අදාළව ඉන්ධන නිකුත් කරන දින වෙනස් කරයි

375

වාහනයේ අංක තහඩුවේ ඇති අවසන් අංකයට අනුව ඉන්ධන ලබා ගැනීමට වෙන් කර ඇති දිනයන සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව,

0, 1 , 2 – අඟහරුවාදා , සෙනසුරාදා
3 , 4 , 5 – බ්‍රහස්පතින්දා , ඉරිදා
6 , 7 , 8 , 9 – සඳුදා , බදාදා , සිකුරාදා ලෙස එම දිනයන් වෙනස් වෙනු ඇති.

ඉන්ධන හල වෙත යාමේදී national fuel pass යෙදවුමෙන් ලැබෙන QR Code එක රැගන යා යුතුය.

www.fuelpass.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාල QR කේතය ලබාගත හැකිය.

එමෙන්ම FUEL (හිස්තැනක්)BAL(හිස්තැනක්)වාහනයේ අංකය 0766220000 ට යැවීමෙන් තම වාහනයේ ඉන්ධන කෝටාව පරික්ෂා කරගත හැකියි.

image 369Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *