උණුසුම් පුවත්
Search
arjuna ranathunga

ක්‍රිකට් ආයතනය අර්ජුනගෙන් කෝටි 200ක වන්දියක් ඉල්ලයි

127

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක අර්ජුන රණතුංගගෙන් රුපියල් කෝටි 200ක වන්දියක් ඉල්ලා තිබෙනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු සාමාජිකයන්ගේ කීර්ති නාමයට හානි වන ලෙස ප්‍රකාශයන් කර ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව තීරණය කිරීම හේතුවෙනි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිවේදනයක් ද නිකුත් කර තිබේ.

image 364Leave a Reply

Your email address will not be published.