උණුසුම් පුවත්
Search
lawyers

මෙරට කාන්තා නීතීඥවරියන්ගේ උසාවි ඇඳුම වෙනස් වෙයි – නව ගැසට්ටුව මෙන්න

406

කාන්තා විනිසුරුවරියන්ට සහ නීතීඥවරියන්ට ඉදිරියේ දී සායක් සහ බ්ලවුස් හෝ කලිසම් ඇඳීමට අධිකරණයට අවසර ලැබී තිබේ. මෙම සතියේ ගැසට් කරන ලද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීති සංශෝධන අනුව නව ඇඳුම් කේතය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

ඒ අනුව, සුදු හෝ කළු හෝ අව-සුදු (off-white) හෝ අළු හෝ ළා දම් (mauve) පැහැති සාරිය සහ හැට්ටය එක් විකල්පයක් ලෙසත් කළු කලිසම සුදු බ්ලවුස් කළු කබාය සහ සපත්තු තවත් විකල්පයක් ලෙසත් කළු සාය හෝ සුදු බ්ලවුස් සහ කළු පැහැති කබාය සහ සපත්තු තවත් විකල්පයක් ලෙසත් හඳුන්වා දී ඇත.

මෙතෙක් අවසර දී ඇත්තේ සුදු, කළු, සුදු, අළු හෝ සාරි සහ ජැකට් පමණි. නව ඇඳුමට අනුව, කලිසමේ දිග වළලුකර දක්වා දිගු විය යුතු අතර වාඩි වී සිටින විට සායේ දිග දණහිසට පහළින් විය යුතුය. කමිසය හෝ බ්ලවුසය ඉහළ කර සහ දිගු අත් සහිත විය යුතුය.

පිරිමි විනිසුරුවන් සහ නීතිඥවරුන් සඳහා වන ඇඳුම් පැළඳුම් කේතය නොවෙනස්ව පවතී.

ගැසට් පත්‍රය පහතින් දැක්වේ.

 

6387gossiplanka down