උණුසුම් පුවත්
Search
tata

Apple ඉන්දියාවේදී නිපදවන්න TATA සැරසෙයි

136

අමෙරිකාවේ ප්‍රබලතම සන්නාමයක් බවට පත්ව තිබෙන ”ඇපල් සමාගමේ නිෂ්පාදන” වැඩිමනක් සිදු කරනුයේ චීන කම්හල් වලයි.

මිල අඩු ශ්‍රමය හා බෙදාහැරීමේ පහසුව ඊට බලපා ඇත.

තායිවාන සමාගමක් වන Wistron ලොව පුරා Apple ජංගම දුරකථන සඳහා අමතර කොටස් නිෂ්පාදනය සහ සැපයීම සිදු කරන අතර එම සමාගමට චීනයේ සහ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදන කම්හල් ඇත.

ඇපල් දුරකථන ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ චීනයේ වුවත් මේ වන විට චීනයේ කොරෝනා ප්‍රශ්න හේතුවෙන් ආර්ථික පසුබෑමක් පවතී.

මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඉන්දියාවේ ප්‍රබල සමාගමක් වන Tata Group මෑතකදී Wistron සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

Apple phone නිෂ්පාදන කම්හලක් ඉන්දියාවේ පටන් ගැනීමට සම්බන්ධවීමට මෙම ගිවිසුම අත්සන් කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ටාටා සමූහ ව්‍යාපාරය Wistron සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති ආකාරයට ඔවුන්ගේ අවසාන අරමුණ ඉන්දියාවේ ඇපල් භාන්ඩ නිෂ්පාදනය මුළුමනින් ලබාගැනීම බවට වාර්තා වේ.

එම සමාගම් දෙක අතර ගිවිසුම අත්සන් කළහොත් ටාටා සමූහ ව්‍යාපාරය ඉන්දියාවේ ඇපල් දුරකථන නිෂ්පාදනය කරන පළමු ඉන්දීය සමාගම බවට ද පත් වනු ඇත.

දැනට Tata Group විසින් Wistron හි ඉන්දියානු ඒකකයේ කොටස් මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ඉන් පසුව එම සමාගම් දෙක එක්ව ඉන්දියාවේ Apple ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා නව කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කරනු ඇත.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *