උණුසුම් පුවත්
Search
swetzerland

”ඉරිදාට කරන්න තහනම් වැඩ” තියෙන ස්විට්සර්ලන්තය

137

අපේ රටේ නිවාඩු දින බොහෝ සෙයින් පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික කටයුතු වෙනුවෙන් වෙන් කරගන්නා බව නොරහසක්. එදිනෙදා ජීවිතයේ කටයුතු නිදහසේ කරගැනීමට නිවාඩු දින උපකාරී වනවා. ඒ අතරින් ඉරිදා දිනය බොහෝ දෙනෙකුට ඉතා වැදගත් දිනයක් කිව්වොත් වරදක් නෑ. එය ලංකාවට පමණක් නොව ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වලට ද අදාළයි.

කෙසේ නමුත් මේ ඉරිදා දිනයේදී යන්ත්‍ර මඟින් තණකොළ කැපීම, කිසිවක් තැනීම, වියළීමට ඇඳුම් එල්ලීම, කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම ආදී කටයුතු සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ ඉරිදා දිනයට අවසර නැත.

ස්විට්සර්ලන්ත ජාතිකයින් විශ්වාස කරන්නේ ඉරිදා විවේකය සඳහා දිනයක් වන අතර ඝෝෂාකාරී සහ කරදරකාරී ගෙදර දොරේ වැඩ මඟින් අසල්වාසීන්ගේ විවේකයට බාධා නොකළ යුතු බවයි.

Cost of living in Switzerland (2022 Guide) - Wise

Source – තිලිණ සම්පත් ලියනගේ