උණුසුම් පුවත්
Search
yupun 1 1

යුපුන්ට ක්‍රිකට් වලින් ඩොලර් ලක්ෂයක්

82

තත්පර 10ට අඩු කාලයකින් මීටර් 100 තරඟ ඉසව්ව නිමකල ”දකුණු ආසියාවේ පළමු ක්‍රීඩකයා” වන යුපුන් අබේකෝන්ට ලෙස වාර්තා අතරට ගිය යුපුන් අබේකෝන් හට වසර 02කට (වසරකට 50,000 බැඟින්) USD 100,000ක් පරිත්‍යාග කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින්,
රුපියල් මිලියන 22.5ක් පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා තරඟාවලියට සහභාගී වන ශ්‍රීලංකා කණ්ඩායමටත්,
රුපියල් මිලියන 100ක් ජාතික ක්‍රීඩා අරමුදලටත්,
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලටත්,
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක් රිජ්වේ ආර්‍යා ළමා රෝහලටත්,
නිල වශයෙන් පිරිනමා තියෙනවා.

image 113Leave a Reply

Your email address will not be published.