උණුසුම් පුවත්
Search
bata and softlogic

සොෆ්ට්ලොජික්ලා මිලියන 293කට ”Bata” අත්පත් කර ගැනේ

17954

ලොව ප්‍රකට පාවහන් වෙළෙඳ සන්නාමයක් වන ‘බාටා‘ හි ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වැඩි හිමි කාරත්වය සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී අත්පත් කරගෙන තිබේ.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගමෙහි පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත පරිපාලිත සමාගමක් වන සොෆ්ට්ලොජික් රීටේල් හෝල්ඩිංග්ස් (පෞද්) සමාගම ‘Bata’ හි වරලත් අලෙවි හිමිකාරීත්වය ඇතුළු එහි මෙහෙයුම් අත්පත් කරගත් බව දන්වා ඇත.

අද දිනයේදී සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සමාගම මගින් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දෙමින් මේ බව පවසා තිබුනි.

පසුගිය සැප්තැම්බර් 14 වැනිදා මෙම මිලදී ගැනීම සිදු වුණු බවත්, එහි වටිනාමක රුපියල් මිලියන 293ක් (293,000,000ක්) වන බවත් මේ දක්වා Bata නිෂ්පාදන සිදුකළ Footwear Retailer Ltd. සමාගමේ (මීට පෙර Bata Shoe Company of Ceylon Limited) 100%ක කොටස් හිමිකාරිත්වයක් අත්පත් කරගැනීම සිදුව තිබෙන බවත් පවසා ඇත.

ඒ අනුව ‘Bata’ සන්නාමයේ නිෂ්පාදන බලපත්‍රය සහ බෙදාහැරීමේ හිමිකාරීත්වය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ‘Bata’ හි වරලත් හිමිකාරීත්වය සොෆ්ට්ලොජික් හෝල්ඩිංග්ස් සතුවේ.

Footwear Retailer Ltd. සමාගම 1950 වසරේ සිට වසර 73කට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ Bata පාවහන් සහ සපත්තු නිෂ්පාදනය සහ බෙදාහැරීම සිදු කර තිබූ නමුත් පසුගිය කාලයේ වෙළෙඳාම පහත වැටී බංකොලොත් තත්වයට පත්ව තිබුණි.