උණුසුම් පුවත්
Search
shashi 1 1

ශෂී වීරවංශට ඇප

265

ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රයක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට වැරදිකාරිනිය වීමෙන් දඬුවම් නියමව සිටි ශෂී වීරවංශ හට අධිකරණයෙන් ඇප ලබා දී තිබෙනවා.

ශෂී විරවංශ හිටපු අමාත්‍ය විමල් වීරවංශගේ බිරිඳයි.
Leave a Reply

Your email address will not be published.