උණුසුම් පුවත්
Search
sri lanka hotels

කඩා වැටෙන හෝටල් වල කොටස් විදෙස් ආයෝජකයන්ට

166

දේශීය හෝටල්වල කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා විදේශීය ආයෝජකයන්ට ආරාධනා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර තිතිබෙනවා.

දැනට විශාල ලෙස පාඩු ලබාමින් සිටින මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය කඩාවැටීම වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙලෙස හෝටල් වල කොටස් විදේශිකයන්ට අලෙවි කිරීමට පියවර ගැනෙනු ඇත.

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්තා වලට අනුව මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයේ නිරත පාර්ශ්ව විසින් රුපියල් බිලියන 480ක පමණ දැවැන්ත ණය ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇති අතර, 2022 ජුනි මස අවසානයේ දී එම ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා බැංකු විසින් ලබාදී ඇති සහන කාලය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව එම ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් කර්මාන්තය සතුව නැත.

වාර්තා අනාවරණය කරන ආකාරයට සංචාරක හෝටල්වල ඇති 47,000ක් වන කාමර සංඛ්‍යාවෙන් මේ වන විට පිරී පවතින්නේ සියයට 17%ක ප්‍රමාණයක් පමණකි. එම ප්‍රතිශතය විශාල හෝටල් කඩා වැටීම වළක්වා ගැනීමට කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව අධිකාරිය පෙන්වා දෙයි.

සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයේ ආයෝජනය කිරීමට විදේශීය ආයෝජකයන්ට උනන්දුව පවතින බවත්, හෝටල්වලට සෘජු විදේශ ආයෝජන ලබාගත හැකිවුවහොත්, එය රටේ විදේශ විනිමය හිඟයයට විසඳුමක්ද වනු ඇති බවත් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අදහස වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ආයෝජක සබඳතා ඒකකයට 2021 දී සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ නව ආයෝජන ව්‍යාපෘති 45ක්ද ලැබී ඇති අතර ඒවායේ වටිනාකම හෝටල කාමර 1,328ක සාමුහික ධාරිතාවකින් යුක්ත වේ.

මේ අතර, කාමර 922 ක සාමුහික ධාරිතාවකින් යුත් ඩොලර් මිලියන 104ක වටිනාකමකින් යුත් සංචාරක ව්‍යාපෘති 30 ක් සඳහා ආයෝජක සබඳතා ඒකකය විසින් 2021 දී අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

image 90

නයන තරංග ගමගේ
Leave a Reply

Your email address will not be published.