උණුසුම් පුවත්
Search
shalani 1 4

ශලනි – නිහත ළඟම හිතවතුන් එක්ක දුන්න කිරි අම්මා දානය (ඡායාරූප සහිතයි)

1413

ශලනි තාරකා ගැන අමුතුවෙන් හඳුන්වා දෙන්නට වුවමනා නෑ. පසුගිය දින වල යුග දිවියට පිවිසි ඇය මේ වන විට නම් යළිත් රංගන කටයුතු වලට සහභාගී වනවා.

විදෙස්ගත ලාංකික තරුණයෙකු සමඟයි ඇය විවාහ වන්නේ. ඔහු නමින් නිහත සල්ගාදු.

ඉතින් ආරංචි විදියට විවාහයෙන් පස්සේ නිහත නම් විදෙස්ගත වෙලා ඉන්නේ.

යන්න කලින් ශලනි – නිහත කිරි අම්මා දානයක් දීලා තිබුණේ මෙලෙසින්.

May be an image of 6 people and text

May be an image of 2 people, wedding and text

May be an image of 5 people, henna and weddingMay be an image of 5 people, people smiling and text

May be an image of 8 people, people smiling and text

May be an image of 4 people

May be an image of 4 people, henna, people smiling and text

May be an image of 7 people, people smiling and text

May be an image of 7 people, people smiling and text