උණුසුම් පුවත්
Search

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණට මාරුවක්

748

අපරාධ සහ රථ වාහන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ දකුණු පළාතට මාරු කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම දකුණු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රාජිත ශ්‍රී දමින්ද ද නැගෙනහිර පළාතටත් ස්ථාන මාරු කර තිබෙනවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.