උණුසුම් පුවත්
Search
school

හෙට පාසල් නිවාඩු

137

හෙට (17) දිනයේ රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

පවතින ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් එම තීරණය ගත් බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.