උණුසුම් පුවත්
Search
susil

අගෝස්තු සහ දෙසැම්බර් පාසල් නිවාඩු අවලංගු කෙරෙයි

217

මේ වසරේ අගෝස්තු සහ දෙසැම්බර් පාසැල් නිවාඩු දීමකින් තොරව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

ඒ අනුව විභාග පැවැත්වෙන කාලසීමාවේ දී පමණක් පාසල් නිවාඩු ලබාදීමට තීරණය කළ බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published.