උණුසුම් පුවත්
Search
bread

පාන් අලෙවියේ දී තරාදිය අනිවාර්යයි

198

පාන් අලෙවියේ දී පැවතිය යුතු බර සඳහන් කරමින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව ඒවා අලෙවි නොකරන වෙළෙඳුන් සොයා අද (05) සිට වැටලීම් සිදු කිරීම ආරම්භ කළ බව එම අධිකාරිය පවසනවා.

එම අධිකාරියේ වැටලීම් අංශයේ ප්‍රධානී සංජය ඉරසිංහ පැවසුවේ පාන් අලෙවි කරන සෑම වෙළෙඳසැලකම බර මැනිය හැකි පරිදි ප්‍රමිතියෙන් යුත් තරාදියක් තිබිය යුතු බවයි.

එමෙන්ම අලෙවියට තබා ඇති පාන් ගෙඩියක තිබිය යුතු බර සහ අදාළ මිල ප්‍රදර්ශනය කර තිබිය යුතු බවයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.