උණුසුම් පුවත්
Search

”පැතිරෙන කතා බොරු, ආයේ මහ බැංකු අධිපති වෙන්න මගේ කිසිම අදහසක් නෑ” – ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි

70

නැවත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා වීමට තමා තුළ කිසිදු අපේක්ෂාවක් නැතැයි හිටපු මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි ඊයේ (25) සඳහන් කර සිටියා.

වත්මන් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මේ අමාරු අවස්ථාවේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා වශයෙන් විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් කරගෙන යන බවද ආචාර්ය කුමාරස්වාමි කියා සිටියා.

වත්මන් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඉවත් කර යළි ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා බැංකු අධිපති ධුරයට පත් කිරීමට යන බවට පැතිර යන ආරංචිය සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් ආචාර්ය කුමාරස්වාමි මහතා මේ බව පැවසුවා.
Leave a Reply

Your email address will not be published.