උණුසුම් පුවත්
Search

”රාජපක්‍ෂලා ඩොලර් බිලියන ගණනක් ඩුබායි, සීෂෙල්ස් වල සඟවලා” – නඩු මඟට ගිය හැමිල්ටන් බැංකුව අධිකරණයට දන්වයි

154

රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් ඇතුළු ඉහළ පෙලේ නිලධාරින් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය නොගෙවීමේ තත්වෙට සම්බන්ධ බව අමෙරිකාවේ හැමිල්ටන් රිසර්වු බැංකුව විසින් එරට අධිකරණයේ පවරා ඇති නඩුවේ දැක්වෙයි.

රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් ඩොලර් බිලියන ගණනක වත්කම් ඩුබායි, සීෂෙල්ස් සහ සාන්ත මාර්ටින්ස් වැනි ලිහිල් මුල්‍ය නීති ඇති දුපත් වල සඟවා ඇති බව ද එම පැමිණිල්ලේ සදහන් බව සිරස රූපවාහිනිය වාර්තා කර සිටියි.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට “Mr. 10%” යන අන්වර්ථ නාමය ලැබුණේ ද සෑම ව්‍යාපාරිකයින්ම 10%ක් ඉල්ලා සිටින බැවින් යයි ද තවදුරටත් දැක්වේ.

Source – Sirasata TV
Leave a Reply

Your email address will not be published.