උණුසුම් පුවත්
Search
bandula

“දුම්රිය අධිකාරියක් කරනවා” – බන්දුල ගුණවර්ධන

139

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් සමග අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති සාකච්ඡාවක දී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අධිකාරියක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බව ප්‍රවාහන මහා මාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ ය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා, වඩාත් කාර්යක්ෂම මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් සැපයීම සඳහාත් දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස දැනට පවතින නොවිසඳුණු ගැටලු වලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම සඳහාත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, අධිකාරියක් බවට පත් කිරීම තුළින් අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් සිදුකළ හැකි බව මෙහිදී ප්‍රකාශ විය.

දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ වෘත්තීය සමිති වල අදහස් ද ලබා ගනිමින් සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළු සුබසාධන කටයුතු වලට බලපෑමක් ඇති නොවන අයුරින් එම කටයුතු සිදුකිරීමට සැලසුම් කෙරේ.

නමුත් කිසිසේත්ම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පෞද්ගලිකකරණය කිරීමක් නොකරන බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ ය.

“පෞද්ගලික අරමුණු වලින් තොරව මගී ප්‍රවාහනය මූලික කර ගනිමින් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට අවධානය යොමු කිරීම මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත් වැදගත්. එසේ ම ඒ සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්, වෘත්තීය සමිති, කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාගේ අදහස් ලබාගනිමින් කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම” පිළිබඳව ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේ ය.

එහිදී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටි වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ ද පවතින බොහෝ ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහාත් ආයතනයේ දියුණුව සඳහාත් මෙය ඉතාමත් ඵලදායී පියවරක් වනු ඇති බවට සිය ප්‍රසාදය පළ කළහ.

මෙම අවස්ථාව සඳහා දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිතුමා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන්, දුම්රිය නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති හා රියැදුරු යන වෘත්තීය සමිතිවල නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Source – Mawbima