උණුසුම් පුවත්
Search
Untitled design 1 1

සේවය මඟහැරි මහනුවර පොලීසියට දුන් දඬුවම

77

මහනුවර මූලස්ථාන පොලීසියේ නිලධාරීන් තිදෙනෙකු හැර සෙසු සියලුදෙනා මාරු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

පොලීසියේ විවිධ පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා හා අධිකරණ කටයුතුවලට සම්බන්ධවන සැරයන්වරු දෙදෙනෙකු හැර සෙසු සියලු නිලධාරීන්ට එලෙස වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වෙනත් පොලිස් ස්ථාන හා ඒකක වෙත මාරු කර තිබේ.

මහනුවර කොට්ඨාසභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින් එම තීරණය ගෙන ඇති බව ද වාර්තා වේ.

අපේක්ෂිත මහජන සේවය මහනුවර විවිධ පැමිණිලි අංශයෙන් නොලැබෙන බවට ලද පැමිණිලි මත අදාළ තීරණය ගෙන තිබේ.

මාරුවීම් සිදුකර ඇති පොලිස් නිලධාරීන් 40ක පමණ පිරිසක් අතරින් පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු හා උප පොලිස් පරීක්ෂකවරු 5 දෙනෙකු සිටින බව වාර්තා වේ.

විවිධ පැමිණි අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා මෑතක සිට එම අංශයට පැමිණ තිබෙන අතර, එය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔහුට මාරු වීමක් ලබාදී නොමැත.

අධිකරණ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වන සෙසු නිලධාරීන් දෙදෙනා මාරු කිරීමේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා බාධා ඇති වෙන බැවින් ඔවුන් දෙදෙනාව තාවකාලිකව විවිධ පැමිණි අංශයේ ම සේවයට යොදවා ඇතැයි ද වාර්තා වේ.