උණුසුම් පුවත්
Search
public toilet

පොදු වැසිකිළි ගාස්තුවත් ඉහළට

218

බොහෝ ප්‍රදේශ වල පොදු වැසිකිළි ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා.

15%ක් ලෙස පැවැති වැට් බද්ද 18% දක්වා ඉහළ යාම ඊට හේතුව වන අතර ඒ අනුව එම ගාස්තු හරි අඩකින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ද සඳහන්.

ජනවාරි මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජල ගාස්තුව 03%කින් ඉහළ දැමුණා.

මේ හේතුවෙන් අදාළ ගාස්තු ඉහළ දැමීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.

නමුත් ඇතැම් ස්ථාන වල විවිධ ප්‍රමාණයෙන් ගාස්තු අය කෙරෙන බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ.