උණුසුම් පුවත්
Search

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් ඉහළ දැමීමට අගමැතිගෙන් උපදෙස්

357

ජීවන වියදම ඉහල යාමට මුහුණ දීම සඳහා සහන අය වැයෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ මාසික වැටුප වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩි කිරිමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ තීරණය කර තිබෙනවා.

දිනෙන් දින වැඩිවන ජීවන වියදමට මුහුණ දීම සඳහා රජයේ සේවකයන්ට ශක්තියක් වීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.

යහපාලන රජය බලයට පත් වූ විගස දින 100ක් ඇතුළත රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීමට පියවර ගත් පරිදිම, මේ අවස්ථාවේදීත් කාලයත් සමඟ ජීවන වියදම වැඩි වීම සැලකිල්ලට ගෙන රාජ්‍ය සේවක පඩි වැඩි කිරීම කළ යුතු බව අයවැය යෝජනා සකසන නිලධාරීන්ට අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

මෙම රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි වීමට සමාන්තර ලෙස පුද්ගලික අංශයේ ද වැටුප් වැඩිකරන ලෙස අගමැතිවරයා අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ඉල්ලා සිටීමට නියමිතය.
Leave a Reply

Your email address will not be published.