උණුසුම් පුවත්
Search
sri lanka school

සතියට දින 03ක් පමණක් පාසල් පැවැත්වීමේ සූදානමක්

510

පාසල් සිසුන් සහ ගුරුවරුන් සතියකට දින 03 බැගින් කොටස් ලෙස බෙදා පාසල් කැඳවීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සමග ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම දුර ප්‍රදේශ වල සිට පාසැල් වෙත පැමිණෙන සිසුන් ළඟම පාසලට අනුයුක්ත කිරීමට ද එහි දී සාකච්ඡාවට ගෙන තිබේ.

රටේ ඇතිව තිබෙන ඉන්ධන අර්බුදය මත රජයේ ආයතන දින 04ක කාලයක් පමණක් පැවැත්වීමට ගෙන ඇති තීරණයට සමගාමීව මෙම වෙනස්කම් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ද සිදු කිරීමට අපේක්‍ෂිත බව වාර්තා වේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *