උණුසුම් පුවත්
Search
rain

රට පුරා තියෙන වර්ෂාමාපක 337න් 109ක් අක්‍රියයි

167

මෙරට අවදානම් දිස්ත්‍රික්ක 14ක ස්ථාපිත කොට ඇති ස්වයංක්‍රිය වර්ෂා මාපක 337ක් අතුරින් ඉකුත් 2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසය වන විට 199ක් අක්‍රියව පැවති බව ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ.

මෙම වර්ෂාමාන ක්‍රියාවිරහිත වීම හේතුවෙන් නාය යාම පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම කල්තියා හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උදා වී ඇති බව ද එම විගණන වාර්තාව මගින් අනාවරණය කොට ඇත.

මෙම වර්ෂාමාන නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන අතර, සීමිත නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් සිටින නිසා දිස්ත්‍රික්ක 14ක ස්ථාපිත කොට තිබූ වර්ෂාමාන පද්ධති නඩත්තු කිරීමේ ගැටලු රාශියක් පවතින බවද, අප්‍රේල් 26වන දින නිකුත් කරන ලද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානවල ජාත්‍යන්තර උපාංග නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරීම නිසා මේවා නිරන්තරයෙන් ම සෑම මසකටම දෙවතාවක් අක්‍රිය වීමට බලපා ඇත. ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමාන පද්ධතිවල දත්ත සම්ප්‍රේක්ෂණ වලට සිදුවන අවහිරතා ද නිවැරදි නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කිරීම කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කොට තිබූ බව විගණනය මගින් අනාවරණය කොට ඇත. වර්ෂාමාන පද්ධති 330ක් පැවතුණ ද ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ පර්යේෂණ සහ ආපදා කළමනාකරණ අංශය මගින් ආපදා කළමනාරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධ කර තිබුණේ ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමාන පද්ධති 251කින් ලැබෙන දත්ත පමණක් බවද එම විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

චන්දන සමරවික්‍රම