උණුසුම් පුවත්
Search
police

පොලිසියේ ඉන්ධන දීමනාව 20%කින් කපාහැරීමට නියෝග

170

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව 20% කින් කපා හැරීමට පොලිස්පතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබෙනවා.

ඉන්ධන මිල අධික ලෙස ඉහළ යෑමත් ඉන්ධන හිඟයත් නිසා මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව පොලිස් මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ඒ අනුව පොලිස් ස්ථාන වලට ලබා දී ඇති ඉන්ධන දීමනාව මෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිල රථ වලට ලබා දී ඇති ඉන්ධන දීමනාව ද 20%කින් අඩු කෙරෙනු ඇති.
Leave a Reply

Your email address will not be published.