උණුසුම් පුවත්
Search
breaking

ඩීසල් මිල පමණක් රුපියල් 10කින් අඩු කරයි

304

අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලංකා සුදු ඩීසල් මිල සංශෝධනය කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය පහතින්.

image 27Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *