උණුසුම් පුවත්
Search
kanchana 1 1

තෙල් ඇමති ජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලයි

156

ඉන්ධන ආශ්‍රිතව ඇතිව තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව තමා කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවත් ජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලා සිටින බවත් ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර පවසනවා.

ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය ඩොලර් හා රුපියල් සොයාගෙන ඇති බවත් නැවත පෙට්‍රල් නැවක් පැමිණීමට නියමිතව ඇත්තේ 23 වනදා බවත් ඩීසල් නැවක් එන්නෙ 24 වනදා බවත් ඔහු කියා සිටියි.
Leave a Reply

Your email address will not be published.