උණුසුම් පුවත්
Search
june 13

ලබන සඳුදා රාජ්‍ය ආයතන වලට විශේෂ නිවාඩු දිනයක් – පාසල් වලටත් නිවාඩු

215

රජයේ කාර්යාල සඳහා ලබන සඳුදා (13) විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

පවතින ප්‍රවාහන අපහසුතා සහ විදුලිය නොමැති අවස්ථාවල දී කාර්යාල කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී මුහුණදෙන ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා නිවේදනය කළේ.

දැනටමත් ලබන අඟහරුවාදා (14) රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර ලබන ජුනි මස 13 සඳුදා දිනය ද රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පතකරන බවයි ලේකම්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

තවද රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා ද 13 වනදා නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

මේ අතර කතෝලික පාසල් ද එදින නිවාඩු දිනයක් ලෙස දැනුම්දී ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම්දෙන්නේ එළඹෙන ජුනි මස 14 වන අඟහරුවාදා දිනය දැනටමත් රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවය.
Leave a Reply

Your email address will not be published.