උණුසුම් පුවත්
Search
india ship

ඉන්දියාවෙන් අත්පිට මුදලට තෙල් නැව් 04ක් ගන්න සාකච්ඡා

74

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉන්දියාවෙන් අත්පිට මුදලට ඉන්ධන නෞකා 04ක් මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන බව වාර්තා වනවා.

ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 බැගින් වූ නෞකා 04ක් මෙලෙස මිලදී ගැනීම වෙනුවන් සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් තිබෙන බව වාර්තා සඳහන් කරයි.

ඉන්දියාව මේ වන විට ආකර්ශනීය වට්ටම් සහිතව ගෝලීය වෙළෙඳපොළෙන් ඉන්ධන තොග වශයෙන් මිලදී ගනිමින් සිටි.

විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව විසින් රුසියාවෙන් ඉන්ධන මිලදී ගනිමින් සිටින්නේ ගෝලීය මිල ගණන් වලට වඩා සැලකිය යුතු අඩු මිලකටය.

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ සහාය ලබාගනිමින් ලෝක වෙළෙඳපොළෙන් ඉන්ධන මිලදී ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ සැලසුමවී තිබේ.

මේ අතරින් පළමුව ඩීසල් නෞකාවක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සැලසුම වී තිබේ.

ඉන් අනතුරුව අවශ්‍යතාව අනුව පෙට්‍රල් නෞකා ගෙන ඒමට යෝජනා වී ඇත.

ඉන්දියාවෙන් ලබාදීමට නියමිතව තිබූ ඩොලර් මිලියන 500ක ඉන්ධන වෙනුවන් වූ ණය සහනය පිලිබඳ සාකච්ඡා මේ වන විට නතර වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ඉන්දියාව මේ වන විටත් මෙරටට ඩොලර් මිලියන 700ක ණය සහන ඉන්ධන වෙනුවන් ලබාදී ඇත.

නයන තරංග ගමගේ
Leave a Reply

Your email address will not be published.