උණුසුම් පුවත්
Search
NTM

තවත් ගාස්තු ඉහළ යාමක්

211

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා.

වර්තමානයේ ඊට අදාළ ද්‍රව්‍ය වල හා උපකරණ වල මිල ඉහළ යාම ඊට හේතුව බවයි එම ආයතනය නිකුත්කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව ලබන 08 වනදා සිට එම ගාස්තුව රුපියල් 1,500 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

ඊට අදාළ නිවේදනය පහතින්.

image 159Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *