උණුසුම් පුවත්
Search
madhavee kasun per shoot

රටම බලා සිටි මාධවී සහ කසුන් විවාහයට පෙර කළ සරාගී රූ පෙළ (ඡායාරූප සහිතයි)

12238

බොහෝ දෙනෙකු බලා සිටි අද දිනයේ යුග දිවියට පිවිසි මාධවී ඇන්තනී සහ කසුන් මහේන්ද්‍ර විවාහයට පෙර කරන ලද ෆොටෝ ශුට් හි ඡායාරූප පෙළක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙලෙස දැක ගන්නට ලැබුණි.

May be an image of 1 person, beard and smiling

May be an image of 1 person and beard

May be an image of 2 people, beard, people smiling and text that says 'DARK DARKROOM ROOM PHOTOGRAPHY 15'

May be a black-and-white image of 1 person

May be an image of 2 people, beard and people smiling

May be an image of 1 person, beard, smiling and text that says 'DARK DARKROOM DARK ROOM ΤOCKAΡΗΥ GRAPHY PI PHoT'

May be an image of 1 person, beard and smiling

May be an image of 1 person, beard and smiling

May be an image of 1 person, beard, smiling and text that says 'DARK DARKROOM ROOM HOTOGRATRT A LO TO 1 C'

May be an image of 2 people

May be an image of 1 person, beard and smiling

May be an image of 2 people and bedroom

May be an image of 1 person and smiling

May be an image of 2 people, beard, people smiling and text that says 'DARK DARKROOM ROOM PHOT HOTOGRAPHY KAPИΥ O oC G'

May be an image of 1 person, henna and smiling

May be an image of 2 people, beard and people smiling

May be an image of 1 person and text

May be an image of 1 person, beard and smiling