උණුසුම් පුවත්
Search
sex dall korea

කොරියාවටත් ලිංගික බෝනික්කන් ආනයනයට අවසර හිමිවෙයි

260

දකුණු කොරියාව සම්පූර්ණ ශරීරයෙන් යුත් ලිංගික බෝනික්කන් ආනයනය කිරීමට අවසර දී ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඒවා “අසභ්‍ය ද්‍රව්‍ය” නොවන බවට තීන්දු කිරීමෙන් වසර 03කට පසුවයි.

Heartbroken man buys sex doll to help him deal with death of his beloved wife - Irish Mirror Online

කොරියානු රේගු සේවය විසින් ජූලි මාසයේ සිට සිරුරේ ලිංගික අවයව නිරූපණය කරන, ජීව ප්‍රමාණයේ නොවන ලිංගික බෝනික්කන් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දී තිබුණා.

Up close and personal with Japan's sex dolls - TODAY

නමුත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා වලට අනුව උස, බර සහ මුහුණ මත පදනම්ව බාල වයස්කරුවන් නිරූපණය කරන බෝනික්කන්ට තවමත් අවසර නොදෙන අතර නිශ්චිත පුද්ගලයකුගේ පෙනුමට සමාන බෝනික්කන් ද තහනම් කර තිබෙනවා.

2019 දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් රේගු අධිකාරිය විසින් නිර්වචනය කර ඇති පරිදි ඇතැම් ජීව ප්‍රමාණයේ ලිංගික බෝනික්කන් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දී තිබෙන බවයි මේ වන විට විදෙස් මාධ්‍ය තහවුරු කරන්නේ.

Korea liberalizes rules on the importation of sex dolls

Realistic (but creepy) sex dolls are replacing women in China | Metro News

– සසිදු සහන් තාර​ක

Source : Xposure News