උණුසුම් පුවත්
Search
jonston

ජොන්ස්ටන් සැනටයිසර් පොවා අධික ලාභයක් ලබලා

405

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයාට අයත් අරක්කු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක නිපදවන මධ්‍යසාර වලට වෙළඳපලේ විසබීජ නාශක සඳහා භාවිත කරන මධ්‍යසාර අඩංගු සැනටයිසර් මිශ්‍ර කර ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සොයාගෙන ඇත.

ඒ මගින් ඔහු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනක් ලාභ උපයා ඇති බව ද වාර්තා වේ.

එම නීති විරෝධී ක්‍රියාව දැන සිටි එහෙත් නිසි පියවර නොගත් සුරාබදු නිලධාරීන්ට එරෙහිව මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් ගෙන නැති බව ද වාර්තා වේ.

Source – Kubiyo News
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *